Met de komst van de muggen en de spinnen diende zich in 1937 een derde plaag aan: VOGELS. De zwermen vogels kleurden de hemel zwart. Zwaluwen en spreeuwen waren massaal op muggenjacht.

De zwaluwen voerden eerst een verkenningsvlucht uit en verdwenen daarna weer even plotseling in de richting van Schokland. Al snel daarna kwamen de muggen naar het eiland en daarmee ook de zwaluwen. In de buurt van de kantine van Zuiderzeewerken was op de telefoondraden door deze vogels geen plekje onbezet gelaten. Ook andere vogelsoorten als mussen en spreeuwen namen snel in populatie toe. In 1944 was sprake van een heuse spreeuwenplaag. Uiteraard was het een groot voordeel dat hierdoor het aantal muggen en spinnen werd opgeruimd, maar het negatieve bijverschijnsel was dat al die insecten er ook weer uitkwamen. Heel Urk werd overdekt met uitwerpselen van de vogels en het bekende straatbeeld van wapperende kleding in de waslijnen was even onmogelijk geworden.

Het bleef niet alleen bij de groen/ grijze Chyronomus, want al snel kwamen er nieuwe soorten muggen bij, waaronder een langwerpige zwarte en grotere soort. In 1938 en 1939 viel het mee met de muggen, maar in de eerste oorlogsjaren kwamen de muggen weer massaal naar het eiland, uiteraard vergezeld van spinnen en vogels.

Zuiderzeewerken

Ten tijde van de plagen stond het dagelijks leven op Urk in het teken van de Zuiderzeewerken. Tientallen arbeiders waren op Urk gehuisvest, waarvan de meesten in woonarken. Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de dijken, waarbij ook veel Urkers zijn betrokken. Vrachtwagens worden op Urk een dagelijks straatbeeld, al blijft dit wel beperkt tot het havengebied. In de rest van het dorp is autoverkeer niet mogelijk. Daar blijft paard en wagen nog lang het transportmiddel. De Urker Noordzeevloot is volop in ontwikkeling. De schepen worden groter en krijgen steeds meer motorvermogen. Ook dienen zich nieuwe vangstmethoden aan. Op het IJsselmeer leggen de vissers zich toe op de vangst van paling en snoekbaars. Op Urk is iedereen druk en van werkloosheid is in die dagen geen sprake. De Zuiderzeewerken, en ook de berichtgeving over de plagen, trekken veel boottoeristen.

Gerelateerde Artikelen