Het drinkwater op Urk moest tot 1950 nog komen van het hemelwater. Het werd opgevangen in de regentonnen of hoopte zich op in het grondwater, dat vanuit diverse waterputten in het dorp werd opgepompt. Bij lange periodes van droogte, kreeg Urk te maken met drinkwaterschaarste.

De zomer van 1941 kende zo’n lange periode van droogte. Over de laatste restjes drinkwater werd gewaakt alsof het goud was. Maar het was niet alleen de droogte die toen zorgde voor schaarste. De vele muggen hadden het drinkwater vervuild, en toen de bodem van de regenton in zicht kwam, werd de drab zichtbaar. Dokter Vonk beweerde dat het water nog goed drinkbaar was als je de muggenlijkjes eruit zeefde. Op Urk was iedereen er druk mee. Vrouwen en kinderen trokken dagelijks meerdere malen naar de dijk om met emmers water te halen, om zo de vaat en kleren toch te kunnen wassen. Urk had toen al wel een soort waterleiding, nog overgebleven van het interneringskamp, maar dit water was te kalkhoudend om te drinken. Brouwer liet enkele malen per week per boot water uit Kampen komen voor het hotel en de drankenhandel. De gemeente liet voor de dorstige Urkers uiteindelijk ook een waterboot komen. Enkele malen per week kwam deze in de Urker haven met vijftig kubieke meter water, die tegen een geringe vergoeding werd verdeeld onder de Urker bevolking. Het water werd opgeslagen in twee grote bakken die bij de Hervormde kerk waren opgesteld. Hier verschenen de Urkers met hun emmer. Gemeenteambtenaren hielden toezicht over de waterschat en incasseerden de gelden; drie cent per emmer. Wel even slikken als je bedenkt dat het regenwater gratis is.

In latere jaren werd het water per tankauto vanuit Lemmer aangevoerd en in één van de grote regen- bakken bij de Gereformeerde kerk gepompt. Daar kon iedereen zijn rantsoen ophalen, al moest men daar soms uren wachten.

Tot 1950 had Urk in de zomermaanden drinkwaternood en moest water per tankboot en later per tankauto worden aangevoerd. Urk werd daarna aangesloten op het waterleidingnet van het Provinciaals Overijssels Waterleidingbedrijf.

Gerelateerde Artikelen