Het kon niet uitblijven: de komst van de SPINNEN. Zoveel muggen zorgden er in 1937 voor
dat de spinnen al vroegtijdig hun webben gesponnen hadden in afwachting van de aan
komst van de muggen. Vol ongeduld, want De Telegraaf schreef op 20 april: Wanneer de
muggen niet spoedig komen, dan loopt de bevolking gevaar door de hongerige spinnen te
worden aangevallen

Koortsachtig werkten miljoenen spinnen dag en nacht door om hun draden te spannen. Urk werd overdekt door een witte wolk van spinnenweb. Geen plekje werd onbenut gelaten. De Urkers moesten zich steeds een weg banen door het spinrag. Als de deur een kwartier dicht bleef, dan leek het alsof de woning al jaren onbewoond was. In 1936 waren er ook al heel veel spinnen geweest. Het dorpskrantje De Oprechte Urker schreef toen: ,,Hoewel in normale tijden de spin een vriend der menschen is, is het aantal spinnen zo groot dat men ook gevoeglijk van een plaag kan spreken. Niemand gaat des avonds op bed of hij houdt eerst opruiming onder de spinnen in het slaapvertrek. Gevallen van twintig en meer spinnenmoorden op een avond zijn geen zeldzaamheid. De woning van iemand die drie weken met vacantie was ge weest is een dezer dagen ‘ontspint’ en daarbij vonden niet minder dan 544 groote zwarte spinnen de dood.”

Het jaar 1937 was een spinnenplaag in overtreffende trap. Huis aan huis waren vrouwen bezig om alles schoon te maken en de spinnen te vernietigen. ,,Het is een Titanenstrijd tusschen de Urker vrouwen en de spinnen, waarbij de laatste telkens zegevierend te voorschijn komen. Des avonds elf uur veertig spinnen in de slaapkamer, die om zes uur spinvrij is gemaakt, is slechts een klein beeld uit deze strijd. Tusschen het inschenken van het eerste en het tweede kopje koffie, een tijdsverloop van tien minuten, een keurig webje over uw kopje”, aldus een ooggetuigeverslag in De Telegraaf.

Allerlei soorten

Spinnen, grote spinnen, kruisspinnen, zwarte spinnen en monsterachtige spinnen die zelfs bijten. En als de muggen eenmaal zijn gearriveerd, dan vreten ze zich vet en rond. Zo groot als druiven hangen ze in hun web. ’s Avonds is het donker op straat, het schijnsel van de straatverlichting wordt belemmerd door dikke spinnenwebben, met monsterachtig dikke spinnen die voor nog meer verduistering zorgen.

Gerelateerde Artikelen