Wij zijn alweer flink aan het vergaderen voor Urk in Wintersferen 25 & 26 november 2022! Het thema is “de zeven plagen van Urk”

Het verhaal speelt zich af in de jaren 30 van de vorige eeuw. Deze jaren werden de gevolgen van de inpoldering voor Urk zichtbaar. De Zuiderzee verdween en het IJsselmeer verrees in zijn plaats, maar een dergelijke ingreep gaat niet zonder slag of stoot.

De Urker haven werd bedolven onder een groene drab, vissoorten konden niet overleven in het brakke water en spoelden levenloos aan. Als gevolg hiervan kwamen muggen en spinnen in grote getale naar Urk toe. Op het land kwamen er juist dieren bij: ratten, muizen, wezels en ander ongedierte bestormde het eiland. In deze jaren kampte het eiland bovendien met drinkwatergebrek en kwam er zelfs een asregen uit de hemel neer. In totaal waren er ruim zeven ‘plagen’ die het eiland troffen.

De bevolking was in alle staten door de ellende die op ze afkwam en vele markante gebeurtenissen kenmerken deze jaren. Het centrale thema van Urk in Wintersferen is dan ook een perfect vervolg op de vorig jaar besproken inpoldering.

Ieder jaar vinden wij het belangrijk om u naast vermaak een stuk geschiedenis mee te geven. Dit jaar willen wij u de ervaring van de eilandbewoners tijdens deze moeilijke jaren meegeven. Natuurlijk gaf dit veel ellende maar tijdens Urk in Wintersferen zullen we het op onze karakteristieke manier uitbeelden. Dat betekent dus veel theater, muziek en figuranten, maar ook de vertrouwde ambachten, botters, kraampjes en lekkernijen.