Door Mariap van Urk.

Alle muren vol gepleisterd,
Gevels tot den nok gevuld.
Mensch en vee op Urk geteisterd
En de plaag op ’t laatst…. geduld.

Wolken komen aangedreven.
Waterhoos en dweer* gelijk,
Milliarden horden zweven!
Souvenir van d’ Afsluitdijk.

’s Morgens worden zij geboren.
’s Middags zijn zij reeds mama:
Voor de dag ten volle vol is
Al Bet-overgrootmama.

Ramen, deuren, mond en oogen.
Ooren worden toegedaan.
Enkel ’t hart mag even open
Om een klacht te doen verstaan.

Alle Urkers, die bekend staan
Dat z’ een vlieg geen kwaad ooit doen,
Worden massa-moordenaren,
Wreeder dan een schorpioen.

Alle regenwaterbakken
Verontreinigd, zonder meer.
Alle schilders moeten vluchten
En de mug zit in de ..smeer”.

Toch spreekt daar een stem van binnen,
’t Is mijn nationaal gevoel:
Zelfs de muggen zijn terwille
Van het Nationale doel”.

Was niet dit gevoel het sterkste
(En de Polder ras in ’t zicht).
Ach, dan was het haast onhoudbaar:
Maar nu is het: .,Mondje dicht”.

*Waterhoos en dweer, op Urk bekend als zeer hevige water- en windwolken.

Over de muggenplaag

Over De Muggenplaag” schreef Mariap o.a.: Is de plaag op het land verschrikkelijk, op zee is het nog erger. Milliarden groene muggenlijven dalen soms bij een plotseling uitschietende windvlaag op het dek en hoopen zich daar tot een groene, brelige massa. die den visscher bij één misstap, het leven zou kunnen kosten, indien hij het ongeluk had, uit te glijden. Bovendien dringen de muggen in alle kieren van den motor.. Boven om zijn karpoets windt de gefolterde zeeman een oud gordijn. als een bruidssluier afhangend op z’n Urksche baatje. Zoo worden mond, oogen, ooren en nek beschermd. Gelukkig steken de dieren niet, anders was Urk allang ter ziele”.